O mnie

To ja. Mimo prze­szło trzech dekad na karku, czuję się jakbym zali­czył co najwy­żej dwie i mam szczerą nadzieję, że tak pozo­sta­nie. Foto­gra­fuję z pasji... lepiej, gorzej ale zawsze z zaan­ga­żo­wa­niem i szacun­kiem dla obrazu. To co tu poka­zuję to mój subiek­tywny wybór zdjęć, które są w jakiś sposób dla mnie ważne. Jeżeli Ci się spodo­bają, to będzie mi miło jak o tym napi­szesz. Najle­piej w komen­ta­rzu. Zapra­szam do zwie­dza­nia...