Rewia taneczna

By trochę ożywić tego bloga, publi­kuję kilka wybra­nych zdjęć które wyko­na­łem podczas rewii tanecz­nej „PS in the Air” w dniu 17 lutego. Nie czuję się wiel­kim specja­li­stą od foto­gra­fii scenicz­nej, więc proszę o wyro­zu­mia­łość 😉

2 myśli na temat “Rewia taneczna

Komentowanie wyłączone.