Dwa małe zdjęcia z Manufaktury

Dzisiaj bardzo krótki wpis, by poka­zać, że jesz­cze żyję. Poni­żej macie dwa zdję­cia, które zrobi­łem Mai w końcówce zeszłego roku w Muzeum Manu­fak­tury w Łodzi. Swoją drogą jeśli ktoś z Was tam jesz­cze nie był, to będąc w pobliżu Łodzi, koniecz­nie wpad­nij­cie. Warto! Oczy­wi­ście jak zawsze zapra­szam do wyra­że­nia opinii w komen­ta­rzu!