Najlepsze przyjaciółki

Dosko­nale zdaję sobie sprawę z faktu, że ostat­nio nieco zapu­ści­łem tego bloga. Niniej­szym obie­cuję, że posta­ram się to nadro­bić. Na począ­tek zdję­cia z bardzo cieka­wej sesji, na którą jakiś czas temu ponow­nie umówi­łem się z Mają. Jakież było moje zdzi­wie­nie, kiedy moja ulubiona modelka poja­wiła się na niej razem ze swoją najlep­szą przy­ja­ciółką — Olą. Oczy­wi­ście z przy­jem­no­ścią zaczą­łem robić zdję­cia obu dziew­czy­nom. Wyniki tej sesji — nieco liryczne, nieco zwyczaj­nie — może­cie obej­rzeć poni­żej. Ja w każdym razie mam teraz problem kogo nazwać moją ulubioną modelką...

4 myśli na temat “Najlepsze przyjaciółki

  1. No to niezły amba­ras! Aż dwie foto­ge­niczne dziew­czyny — szaleń­stwo! Bardzo fajnie. Ładne deli­katne zdję­cia. Dobrze wyko­rzy­stany pomysł z nakła­da­niem tekstury. Jestem fanem ostat­niej foto­gra­fii. 🙂

  2. Ola zdra­dziła mi, że trenuje karate, więc tego typu zdję­cie nasu­wało się jako oczy­wi­stość 😉 Swoją drogą muszę przy­znać, że jestem dyle­tant w tej dzie­dzi­nie — na początku próbo­wa­łem jej suge­ro­wać pozy i wycho­dziło słabo. Dopiero jak dałem dziew­czy­nie wolną rękę, to udało się ustrze­lić efek­towną fotkę 😉

  3. Fotki są boskie.Najbardziej podo­bają mi się z tych wszyst­kich na blogu 😉 Gratu­luje dziew­czyny pięk­nie wyszły­ście 🙂

  4. Cieszę się, że się foto­gra­fie podo­bają! Dziew­czyny są foto­ge­niczne to i pięk­nie na zdję­ciach wycho­dzą 😉

Komentowanie wyłączone.